ร่วมมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ที่กักกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่ ต.ดอนเมย

วันที่ 24 เมษายน 2563 ร่วมมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยแก่ผู้ที่กักกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ในพื้นที่ ตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์