ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ “เมือง 3 ดี 3 ปลอด” (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี : ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย) ขับเคลื่อนในระดับตำบล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการอำนาจเจริญ “เมือง 3 ดี 3 ปลอด” (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี : ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย) ขับเคลื่อนในระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อให้ดำเนินงาน มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ข้ามไปยังทูลบาร์