นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ (ทาสีอาคารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและนายเกรียงไกร วิริยะกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพนักงานส่วนตำบลร่วมบำเพ็ญประโยชน์ (ทาสีอาคารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ)

ข้ามไปยังทูลบาร์