วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “1 อำเภอ 1 ตำบลฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 100% จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565”

วันที่ 28 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ “1 อำเภอ 1 ตำบลฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครบ 100% จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565” ตำบลดอนเมย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์