ร่วมกันจิตอาสาทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางถนนและเก็บขยะบริเวณถนน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต ปลัดและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกันจิตอาสาทำความสะอาดตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางถนนและเก็บขยะบริเวณถนน เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ข้ามไปยังทูลบาร์