รายงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอบตดอนเมย(ศปถ.อบต.ดอนเมย)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2565(ช่วง 7 วันอันตราย) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย

รายงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอบตดอนเมย(ศปถ.อบต.ดอนเมย)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน 2565(ช่วง 7 วันอันตราย) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย

############

รายงานสถานการณ์(ช่วง 7 วันอันตราย) ในพื้นที่ตำบลดอนเมย

-อุบัติเหตุ 0 ครั้ง

-บาดเจ็บ 0 ครั้ง

-เสียชีวิต 0 ครั้ง

-เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ “งานป้องกันฯ อบต.ดอนเมย.”


ข้ามไปยังทูลบาร์