รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน )

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน       และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน )


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/04/รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต-ปีงบ-63-รอบ-6-เดือน.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์