รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต-64-รอบ-6-เดือน.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์