รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร

ข้ามไปยังทูลบาร์