รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์