รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ( รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 ( รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 )


สถิติเรื่องร้องเรียนร้องเรียนทุจริต 2565

ข้ามไปยังทูลบาร์