รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน )

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

และปฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 ( รอบ 6 เดือน )


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต-64-รอบ-6-เดือน-1.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์