รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่  1 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่  1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2562


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/04/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-ไตรมาสที่-1-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์