ยินดีต้อนรับ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา มาร่วมพัฒนาตำบลดอนเมย

      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นางราวัลย์ ภักดียุทธ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย, สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน,ลูกจ้าง, ยินดีต้อนรับ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ชาวตำบลดอนเมยยินดีต้อนรับท่านปลัดเพื่อมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป


ข้ามไปยังทูลบาร์