เนื่องจาก พายุโซนร้อน “โนรู” ฝนตกมีน้ำไหลแรงจึงทำให้ท่อส่งน้ำดิบจากกุดปลาเกิ้นหลุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 จึงอาจทำให้การผลิตน้ำประปาต้องล้าช้านายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้กำชับให้กองช่าง ( กิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย) และพนักงานส่วนตำบลดอนเมยเร่งทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ใช้น้ำประปาได้ปกติต่อไป

เนื่องจาก พายุโซนร้อน “โนรู” ฝนตกมีน้ำไหลแรงจึงทำให้ท่อส่งน้ำดิบจากกุดปลาเกิ้นหลุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 จึงอาจทำให้การผลิตน้ำประปาต้องล้าช้า เนื่องจากน้ำในห้วยปลาแดกมีปริมาณมากและกระแสน้ำแรงอยากต่อการดำเนินการ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้กำชับให้กองช่าง ( กิจการพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย) และพนักงานส่วนตำบลดอนเมยเร่งทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ใช้น้ำประปาได้ปกติต่อไป
*-* องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงขออภัยในความไม่สะดวก *-**
ข้ามไปยังทูลบาร์