มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ เพื่อลดเบี้ยปรับ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1567155151

ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้กู้ยืมเงินทุกท่าน โดยผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.studentloan.or.th/th/news/1567155151

หรือติดต่อกองทุนเพื่อสอบถามรายละเอียด

โทร : 02-016-4888

Line official : กยศ.

E-mail : info@studentloan.or.th

ข้ามไปยังทูลบาร์