มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร ณ พื้นที่เกิดอัคคีภัย และ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจาณาต่อไป

วันที่ 11 เมษายน 2566 สภากาชาดไทยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,อำเภอเมืองอำนาจเจริญ, นายธงชัย ดอกไม้ สมาชิกสภา อบจ.อำนาจเจริญ  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้ บ้านนายบุญเพ็ง จุลบุตร ณ พื้นที่เกิดอัคคีภัย และ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อพิจาณาต่อไป

 

ข้ามไปยังทูลบาร์