พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมยโดยมี นายสายันต์ มีดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประธานในพิธี

วันที่ 28 มีนาคม 2566 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดอนเมย  โดยมี นายสายันต์ มีดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  ประธานในพิธีได้กล่าว แสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบัณฑิตน้อยทุกคน ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน เพราะการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย มาโดยตลอดเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์