ประชุม ศูนย์ อปพร.ตำบลดอนเมย ได้สั่งการให้สมาชิก อปพร.ในสังกัดทุกหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประชุม ศูนย์ อปพร.ตำบลดอนเมย ได้สั่งการให้สมาชิก อปพร.ในสังกัดทุกหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 โดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ รับแจ้งข่าวสารสาธารณภัย และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่


ข้ามไปยังทูลบาร์