ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี นายสุธินัน มีดี ราษฎร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย ได้ทำการขุดคันคลองชลประทาน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณี นายสุธินัน มีดี ราษฎร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย ได้ทำการขุดคันคลองชลประทาน


ข้ามไปยังทูลบาร์