ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย ทุกท่าน  เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2566

วันที่  27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  2565 นายสายันต์ มีดี ผู้อำนวยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย  เรียกประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลดอนเมย ทุกท่าน  เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหัวข้อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”  ได้กำหนดให้ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

ข้ามไปยังทูลบาร์