ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/04/CCF23042564.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์