ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563


          

          

ข้ามไปยังทูลบาร์