ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563

      ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรื่องการซักซ้อม ชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานการปฏิบัติงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์