ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2564

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เพื่อ ซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฏหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน การปฏิบัติงาน และยินดีต้อนรับนางสาวปราณี ภัคดียุทธ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อย่างเป็นทางการ


ข้ามไปยังทูลบาร์