ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 12/2564 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางการทำงานการปฏิบัติงาน ต้อนรับนางธิดารัตน์ ชูรัตน์ นักทรัพยากรชำนาญการ และนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยพร้อมจับฉลากมอบของแก่พนักงานส่วนตำบลและทดสอบตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยชุดทดสอบโควิด

ข้ามไปยังทูลบาร์