ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 2/2564 ซักซ้อมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน กาารปฏิบัติงาน

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 2/2564 ซักซ้อมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน กาารปฏิบัติงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์