ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2564

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ครั้งที่ 1/2564 ซักซ้อมชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน กาารปฏิบัติงาน และ นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ไดจับฉลากมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พนักงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์