เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียกประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2563 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2563

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์