ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่องการซักซ้อม ชี้แจงระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงาน
การปฏิบัติงาน


ข้ามไปยังทูลบาร์