ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เรื่อง การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

เรื่อง การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2564

ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์