ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามที่มีประชาชนตำบลลืออำนาจเจริญ มาขอข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลแบบอัตโนมัติโคกกว้าง และ ขอบเขต TOR และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาบาดาลแบบอัตโนมัติ เพื่อประกอบการเป็นตัวอย่างในการจัดซื้อจัดจ้างและยื่นศาลปกครองอุบลราชธานี


ข้ามไปยังทูลบาร์