ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2563) เพื่อดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2563)

เพื่อดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์