ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากได้เกิดเหตุลมหมุนพัดแรง จนเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากได้เกิดเหตุลมหมุนพัดแรง จนเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้างของประชาชนได้รับความเสียหาย

นางภูมิจิต อุดรสาร บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  (คอกสัตว์เสียหาย) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้เชิญคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ตามระเบียบต่อไป ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์