ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลตำบลดอนเมย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลตำบลดอนเมย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์