*-*ประชาสัมพันธ์*-* 3 เก็บ ห่างไกล 3 โรค

*-*ประชาสัมพันธ์*-* 3 เก็บ ห่างไกล 3 โรค  *โรคไข้เลือกออก *โรคติดเชื้อไวรัสซิกา * โรคปวดข้อยุงลาย เราสามารถป้องกันตัวเองจากยุงลายได้ด้วย 3 เก็บ คือ *เก็บบ้าน *เก็บขยะ *เก็บน้ำ ขอให้ประชาชนชาวตำบลดอนเมยดูแลสุขภาพด้วยและหมั่นทำความสะอาดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอานามัยของคนในบ้านคุณ ขอบคุณคะ


ข้ามไปยังทูลบาร์