ประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ ให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้ดำเนินการสำรวจทรัพย์สินและตรวจสอบรายการทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถนำเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือยื่นยังไม่ครบสามารถนำส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย งานจัดเก็บรายได้


รายละเอียดเพิ่มเติม 

47698 เอกสาร 24420

ข้ามไปยังทูลบาร์