ประชาสัมพันธ์ โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอเชิญชวนประชาชนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เช่น โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และหูฟัง มาทิ้งในจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) บริเวณประตูทางเข้าอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอเชิญชวนประชาชนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เช่น โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และหูฟัง มาทิ้งในจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) บริเวณประตูทางเข้าอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1


ข้ามไปยังทูลบาร์