ประชาสัมพันธ์…ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า …. ทั้งนี้ หากประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เพื่อเขียนคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่  1  มกราคม ของปี

ประชาสัมพันธ์…ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า …. ทั้งนี้ หากประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง เพื่อเขียนคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่  1  มกราคมของปี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์