ประชาสัมพันธ์ * ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า * ทั้งนี้หากประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เพื่อเขียนคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่ 1 มกราคมของปี

ประชาสัมพันธ์ * ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า * ทั้งนี้หากประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เพื่อเขียนคำร้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก่อนวันที่ 1 มกราคมของปี

ข้ามไปยังทูลบาร์