ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ Key Message “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน”

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ Key Message “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน” โดยร่วมกิจกรรมผ่านระบบที่ URL : http://stopcovid.anamai.moph.go.th/cfgh หรือสแกนผ่าน QR Code ตามหนังสือนี้


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2021/01/CCF06012564.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์