ประชาสัมพันธ์ *-* การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ *-* การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอให้ชาวตำบลดอนเมย ดูแลสุขภาพและเฝ้าระวัง ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง


CCF19032563

ข้ามไปยังทูลบาร์