ประชาสัมพันธ์ *-* การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ *-* การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ขอให้ชาวตำบลดอนเมย ดูแลสุขภาพและเฝ้าระวัง ไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/03/CCF19032563.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์