ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอำนาจเจริญ ” ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 5ป. 1ข.

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
” ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 5ป. 1ข.


ข้ามไปยังทูลบาร์