ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย งานซ่อมแซมท่อประปาชำรุดบ้านหนองปลิง บริเวณสามแยกหน้าศูนย์ อปพร.เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างสะดวก

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

งานซ่อมแซมท่อประปาชำรุดบ้านหนองปลิง บริเวณสามแยกหน้าศูนย์ อปพร.เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างสะดวก


ข้ามไปยังทูลบาร์