ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563


https://www.donmeiy.go.th/wp-content/uploads/2020/08/ประชุมสภา-สมัย363.pdf

ข้ามไปยังทูลบาร์