ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์