ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ประจำปี 2566 ให้ผู้เสียภาษีชำระตามแบบแจ้งประเมินภายในเดือน มิถุนายน 2566   ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามประกาศนี้หรือสอบถามได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ,โทร: 0 4552 5807

ข้ามไปยังทูลบาร์