ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการให้บริการบริหารราชการ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการให้บริการบริหารราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2566


การแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใส 2566

ข้ามไปยังทูลบาร์