ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
ประจำปีงบประมาณ 2566


ข้ามไปยังทูลบาร์