ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข้ามไปยังทูลบาร์